Adatkezelési tájékoztató

A szinpadmagazin.hu adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelő adatai:

Név: Színpadmagazin.hu

Székhely: Budapest

Weblap: www.szinpadmagazin.hu

Kapcsolattartás: dr. Török Hajnalka

Telefon: +36 30-377-4988

E-mail: info@szinpadmagazin.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan az alábbi címre küldheti: info@szinpadmagazin.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük az Ön által megadott címre.

Adatfeldolgozás: nem történik adatfeldolgozás

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldi adattovábbítás

Adatkezelés célja:

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: a www.szinpadmagazin.hu weboldal böngészésekor nem történik adatkezelés. A böngészéshez nem kell regisztrálni.

A weboldalon nincs kommentelési lehetőség,

hírlevelet nem küldünk,

marketing-tevékenységet nem folytatunk,

adattovábbítás harmadik fél részére nem történik.

A weboldal profilalkotást nem végez, a www.szinpadmagazin.hu honlap látogatottsági adatai anonimizáltan kerülnek kezelésre. A weboldal látogatóitól nem kérünk semmilyen adatot, így a látogatottsági adatokkal történő összekapcsolás semmilyen formában nem lehetséges.

Az adatkezelés időtartama:

A szinpadmagain.hu nem kezel személyes adatokat.

Érintetti jogok:

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

az Érintetti jogok az alábbiak:

– hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

– törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

– az adat kezelésének korlátozása;

– bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

vagy

– tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Kérjük, hogy az esetleges kérdéseivel, kéréseivel elsődlegesen forduljon a szinpadmagazin.hu oldal szerkesztőihez az info@szinpadmagazin.hu oldalon. Amennyiben a válaszunk nem felel meg Önnek:

Magyarországon elsődlegesen az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat, melynek neve és elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-30-683-5969, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, hivatali kapu: NAIH KRID:429616918)

Természetesen bírósági út is a rendelkezésére áll. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.